Συνδέστε το Site της επιχείρησης σας με το PYLON CRM.

Αξιοποιήστε το module CRM του Pylon, σε συνδυασμό με το IS COMPUTER CRM CONNECTIVITY
και αυτοματοποιήσετε την επικοινωνία σας με τις επαφές σας !!

Με το εξειδικευμένο μας Module, δίνετε την δυνατότητα στις επαφές σας, να επικοινωνήσουν απευθείας με συγκεκριμένο πόρο της εταιρείας σας,
ανοίγοντας αυτόματα ενέργειες CRM, μέσα από το Site σας.

Χρησιμοποιώντας το IS COMPUTER CRM CONNECTIVITY, η επικοινωνία σας με τις επαφές σας γίνεται αυτόματη, άμεση, και πιο αποτελεσματική, καθώς όλα τα αιτήματα, καταλήγουν στο Pylon CRM.

 

Μερικά από τα οφέλη:

  • Μείωση πλήθους εισερχόμενων email
  • Μείωση πλήθους εισερχόμενων τηλεφωνικών κλήσεων
  • Αυτοματοποίηση σχέσεων με επαφές
  • Άμεση παρακολούθηση αιτημάτων υπαρχόντων ή και νέων επαφών
  • Κάθετη οργάνωση των πόρων της επιχείρησης με ανάθεση ρόλων και εργασιών CRM
  • Πλήρης παρακολούθηση ιστορικού αιτημάτων επαφών

Δοκιμή IS Computer Connectivity

Δοκιμάστε την δυναμική του module, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Αμέσως μετά την συμπλήρωση, ένα νέο CRM Ticket θα δημιουργηθεί στο CRM μας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας !!

    Ενημερωθείτε για το Wordpress plugin CRM IS Connectivity και τη συνεργασία μας με το Epoptia Cloud MES.

    X