Συγχρονίστε το EPOPTIA CLOUD MES με το PYLON ERP σύμφωνα με τις λύσεις της IS Computer

Παρακολουθήστε τα στάδια παραγωγής σας με την πλέον ολοκληρωμένη λύση EPOPTIA CLOUD MES

CERTIFIED

Στρατηγική συνεργασία της IS COMPUTER με την EPOPTIA CLOUD MES

Η παραγωγική διαδικασία περνάει σε νέα εποχή !!
To Epoptia Cloud MES, έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην οργάνωση της παραγωγής, προσφέροντας στην επιχείρηση όλα τα απαραίτητα πλέον εργαλεία, για την κάθετη οργάνωση των διαδικασιών της.

Συνδυάζοντας το Pylon με το Epoptia, έχουμε LIVE εντολές εργασίας, BOM, ροές εργασιών, καταγραφή εργασιών και χρόνων για κάθε εργαζόμενο και τμήμα, διαχείριση παραδόσεων, προγραμματισμό παραγωγής, μετρικά στοιχεία και εκτυπώσεις. Απαραίτητα εργαλεία για κάθε παραγωγική διαδικασία !!

Εργασία σε Πραγματικό Χρόνο

 • Παρακολουθήστε κάθε φάση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο.
 • Διαχειριστείτε παρτίδες, σειριακούς, μετρήσεις, συναγερμούς, καθυστερήσεις καθώς και τη στιγμή και τη πηγή κάθε ενέργειας.
 • Ενημερωθείτε για το στάδιο ολοκλήρωσης κάθε εντολής και για τη διαθεσιμότητα των πόρων σας.

Κάθε Πληροφορία στη Παραγωγή

 • Πλήρης και Ολοκληρωμένες Οδηγίες Εργασίας Παραγωγής
 • Φιλικό προς τους χειριστές.
 • Συμπεριλάβετε σχέδια, προδιαγραφές, σχόλια με ειδικό σχεδιασμό.
 • Πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση χειριστών για τις εργασίες του.

Προτεραιοποίηση Παραγωγής

 • Σκοπός – Η έγκαιρη παράδοση
 • Αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων με γνώμονα την επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης, τη διαθεσιμότητα υλικών και τη ποσότητα από προηγούμενες παραγωγές.
 • Οριακή Βελτιστοποίηση Παραγωγικής Διαδικασίας
 • Έξυπνο UI με τεράστιες δυνατότητες. Drag ‘n’ Drop των εντολών παραγωγής και κατ’ επέκταση αλλαγή ολόκληρης της παραγωγής αυτόματα.
 • Προτεραιότητα σε επείγουσες εντολές παραγωγής.

Αμφίδρομη Ενσωμάτωση ERP

 • API και Webhooks για διασύνδεση EPOTPIA με ERP ή εξοπλισμό
 • Σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας με χρήση API και διαχείριση των δεδομένων από το EPOPTIA

Ταμπλό Εργοστασίου

 • Άμεση πληροφόρηση με ταχύτατους χρόνους αντίδρασης για τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο πόρων
 • Συνοπτικές οθόνες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη χρήση χρόνου, την αποδοτικότητα και τις καθυστερήσεις.
 • Διαμοιράστε εργασίες όταν υπάρχει αυξημένος φόρτος εργασίας.
 • KPI και Dashboard On-Premise.

Έξυπνες ροές εργασίας

 • Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία παραγωγής σας με τις δια δραστικές ροές εργασίας μας.
 • Κύκλος παραγωγής προϊόντων με απλά drag & drops.

Επιχειρηματική Ευφυΐα

 • Αξιοποιήστε το Machine Learning για βελτιστοποίηση χρόνου ολοκλήρωσης.
 • Δείκτες απόδοσης σε πραγματικό χρόνο αναφορές ιστορικού
 • Βελτιώστε και αξιολογήστε τα αποτελέσματα.
 • Παρακολουθήστε το χρόνο που προέκυψε από προβλήματα, συναγερμούς και καθυστερήσεις.
 • Αποφάσεις βάση δεδομένων

IoT Ενσωμάτωση

 • Συνδέστε της μηχανές σας και καταγράψτε τις πραγματικές Εκκινήσεις, Σταματήματα, Συναγερμούς & Καθυστερήσεις.
 • Συλλέξτε πολύτιμες μετρήσεις για εσάς από όργανα, αισθητήρες και PLCs και μείνεται αξιόπιστοι με αποδείξεις κατασκευής.
 • Συνδυάστε εντολές παραγωγής από το μηχανογράφικό σας σύστημα, χειριστές και IoT για την πολιτική διασφάλισης ποιότητας και προσελκύστε περισσότερους πελάτες.

Χρόνο-Προγραμματισμός Πόρων

 • Ορθή αξιοποίηση πόρων και προτεραιότητα εντολών. Λιτή Παραγωγή από τη πρώτη μέρα.
 • Εισάγετε τους πρότυπους χρόνους σας και δείτε το φόρτο κάθε πόρου του εργοστασίου.
 • Αλλάξτε τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και αξιοποιήστε τους πόρους σας στο μέγιστο.

Μηχανική εκμάθηση σε στόχους παραγωγής

 • Το MES μαθαίνει από την παραγωγή σας
 • Υπολογισμός πραγματικών χρόνων για συγκεκριμένο προϊόν με χρήση Μηχανικής Μάθησης.
 • Ενίσχυση Παραγωγικότητας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Ενημερωθείτε για το Wordpress plugin CRM IS Connectivity και τη συνεργασία μας με το Epoptia Cloud MES.

  X